Go to Book Page
Big books custom

Bo Życie jest Drogą

Monika Pacyfka Tichy

To nie są opowieści o jeździe na motocyklu. Motocykl to tylko narzędzie do bycia sobą, a bycie sobą to coś czego powszechnie choć skrycie nie akceptują nasi partnerzy, rodzice, i społeczeństwo w ogólności. Uwikłani w społeczne...

OPENBOOKS.COM